Biuro
Rachunkowe
Słuchawka
600 170 754
ceny netto

Ewidencja księgowa
i rozliczanie podatków

Do 35 ewidencjonowanych dokumentów 150 zł /miesięcznie
Do 70 ewidencjonowanych dokumentów 300 zł /miesięcznie
Do 100 ewidencjonowanych dokumentów 400 zł /miesięcznie
Za każdy dodatkowo zaewidencjonowany w miesiącu dokument powyżej 100 dokumentów Uzgodnienia indywidualne

Prace kadrowo-płacowe

Za jednego rozliczanego pracownika 35,00 zł
Za rozliczenie ZUS wspólnika 35,00 zł
Zgłaszanie zmian do ZUS 35,00 zł

Ewidencja środków trwały/ewidencja przebiegu samochodu, wystawienie noty, korekty

Za prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych W cenie za usługi księgowe
Za prowadzenie ewidencji wyposażenia W cenie za usługi księgowe
Za prowadzenie ewidencji przebiegu jednego pojazdu do 1000km Świadczymy usługi rozliczenia ewidencji. Uzgodnienia indywidualne
Za prowadzenie ewidencji przebiegu jednego pojazdu powyżej 1000km Świadczymy usługi rozliczenia ewidencji. Uzgodnienia indywidualne
Za wystawienie noty dla faktury zakupowej lub sprzedażowej 80 zł /miesięcznie
Koszt wysyłki noty Wg taryfy pocztowej
Za korektę deklaracji podatkowej wynikającej z nieterminowego dostarczenia dokumentów W cenie za usługi księgowe
Za korektę dokumentów rejestrowych typu NIP-8, aktualizacje rachunku bankowego, aktualizacje regonu 50 zł
Za dodatkowe prace księgowo-kadrowe, nie dotyczące bieżącej obsługi księgowo kadrowej za 1 godz. pracy 150 zł

Księgi rachunkowe
(spółki z o.o.)

Za ewidencję księgową i rozliczanie podatków

Do 35 ewidencjonowanych dokumentów 1 200 zł /miesięcznie
Do 70 ewidencjonowanych dokumentów 2 000 zł /miesięcznie
Do 100 ewidencjonowanych dokumentów 2 500 zł /miesięcznie
Za każdy dodatkowo zaewidencjonowany w miesiącu dokument powyżej 100 dokumentów Uzgodnienia indywidualne

Za prace kadrowo-płacowe

Za jednego rozliczanego pracownika, umowy zlecenia 35 zł
Za rozliczenie ZUS wspólnika 35 zł
Zgłaszanie zmian do ZUS W cenie za prace kadrowo-płacowe

Ewidencja środków trwały/ewidencja przebiegu samochodu, wystawienie noty, korekty

Za prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych W cenie za usługi księgowe
Za prowadzenie ewidencji wyposażenia W cenie za usługi księgowe
Za prowadzenie ewidencji przebiegu jednego pojazdu do 1000km Świadczymy usługi rozliczenia ewidencji. Uzgodnienia indywidualne
Za prowadzenie ewidencji przebiegu jednego pojazdu powyżej 1000km Świadczymy usługi rozliczenia ewidencji. Uzgodnienia indywidualne
Za wystawienie noty dla faktury zakupowej lub sprzedażowej 80 zł /miesięcznie
Za korektę deklaracji podatkowej wynikającej z nieterminowego dostarczenia dokumentów W cenie za usługi księgowe
Za korektę dokumentów rejestrowych typu NIP-8, aktualizacje rachunku bankowego, aktualizacje regonu itp. 50 zł
Za dodatkowe prace księgowo-kadrowe, nie dotyczące bieżącej obsługi księgowo kadrowej za 1 godz. pracy 150 zł
Założenie Sp. z o.o. 2 500 zł jednorazowo
1. Cena za usługi księgowe w głównej mierze oparta jest na ilości dokumentów (również dokumentów kasowych i bankowych), obejmuje również odpowiedzialność za świadczone usługi.

2. Koszt rozliczenia ewidencji przebiegu pojazdu uzależniony jest od ilości rozpisywanych wyjazdów.

3. Cena na założenie Sp. z o.o. obejmuje wszystkie usługi związane z powstaniem spółki (umowa spółki, zgłoszenie do KRG, GUS, US, ZUS). Nie obejmuje opłat notarialnych i skarbowych oraz innych opłat administracyjnych.

4. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.